Koodikerho vuonna 2017

Koodikerho perustettiin vuoden 2014 lokakuussa tarkoituksena testata lapsille tarkoitettua koodausoppimateriaalia. Kehitimme alusta alkaen Koodikerho-konseptia siten, että sitä olisi helppo monistaa ja levittää mahdollisimman moneen kouluun Suomessa.

Aluksi syksyllä 2014 oli vain muutamia IT-ammattilaisten vetämiä Koodikerhoja, joissa keskityttiin testaamaan minkälaiset materiaalit sopivat suomalaisille lapsille alakouluissa. Toimintaa laajennettiin pikkuhiljaa ja seuraavssa vaiheessa varmistettiin, että kerhojen ohjaajille tehdyt koulutuskortit olivat riittävän hyviä, jotta ohjelmointia aiemmin osaamaton opettajataustainen henkilökin pystyi vetämään Koodikerhon. Sen jälkeen kehitettiin ohjaajien perehdytystoimintaa ja mallia kerhojen koordinoimiseen. Kaikki meni hyvin ja syksyllä 2015 oli jo 25 Koodikerhoa ympäri Suomea. Tässä vaiheessa huomattiin tarve puolipäiväiselle koordinaattorille. Näin monen kerhon koordinointi, ohjaajien tukeminen ja muu toiminta ei ole mahdollista vapaaehtoisvoimin. Rahoitusta koordinaattorin palkkaamiseen ei vielä tässä vaiheessa kuitenkaan ollut.

Itse kerhojen rahoitus on järjestynyt varsin helposti. Ohjaajia on lähtenyt mukaan erilaisilla taustoilla: IT-ammattilaisia, vanhempia, opettaja-opiskelijoita, innostuneita opettajia, vapaaehtoisia ja koulujen palkollisia. Kerhoja ovat tukeneet koulut ja vanhempainyhdistykset. Myös kunnat ja kaupungit ovat olleet mukana tukemassa ja rahoittamassa paikallisia kerhoja. Olemassaolevat kerhojen järjestelyt eivät kuitenkaan rahoita valtakunnallisen koodrinaattorin ylläpitoa. Kunnat ja kaupungit haluavat suunnata tukensa vain oman seudun koodikerhoihin, mikä on ymmärrettävää.

Ruotsinkielisellä puolella yhteistyössä FSU:n kanssa on järjestynyt suomenruotsalaista toimintaa varten koordinaattori, jolla on rahoitus 2,5 vuodeksi. Ruotsinkielisestä toiminnasta löytyy lisätietoja sivulta kodklubben.fi.

Suhtautuminen Koodikerhoon on ollut kautta linjan myönteistä, suorastaan innostunutta. Koodikerhon edustaja on ollut pyydettynä useasti alan tapahtumissa puhumassa, kouluttamassa peruskoulun opettajia (joille ohjelmoinninkin opetus kuuluu nyt vuoden 2016 opetussunnitelman mukaan) sekä esitelmöimässä ulkomaisille vieraille valtionhallinnon tilaisuuksissa, kertomassa miten edistyksellisiä me täällä Suomessa olemme. Tällä hetkellä edistystä kuitenkin rajoittaa resurssien puute.

Jatkamme edelleen rahoituksen hakemista eri lähteistä. Tarvitsemme valtakunnallista koordinaattoria varten vähintään 20 tuhatta euroa vuodessa, mutta jotta toiminta voi kasvaa kysynnän tahdissa kattamaan kaikki Suomen 2400 alakoulua olisi hyvä taso 40-60 tuhatta euroa vuodessa.

Koodikerho ei ole ollut missään vaiheessa virallinen organisaatio, vaan ruohonjuuritason liike koodaustaidon siemenen levittämiseksi ympäri Suomea. Koodikerho on kuitenkin tukeutunut Suomen avointen tietojärjestelmien keskus COSS ry:n (coss.fi) apuun kun on tarvittu virallista tahoa esim. rahaliikenteen käsittelyssä. Jatkossa COSS ry ottaa entistä isomman roolin Koodikerhon valtakunnallisessa koordinoinnissa ja toiminnan edistämisessä, kun toiminta siirtyy osaksi COSS:n toimintaa.

Viestinnän ja koordinoinnin lisäksi COSSin on tarkoituksena kehittää kokonaiskonseptia ja toimintamallia ja käynnistää yhteisön sekä ohjausryhmän toiminta. Koodikerhon toiminnan kannalta on tärkeää saada yritysten tuen lisäksi julkisen puolen kuten koulujen ja kuntien tuki. Tämän vuoksi sidosryhmiä tullaan tapaamaan aktiivisesti toiminnan laajentamiseksi.

Koodikerhon avulla pyritään herättämään nuorten kiinnostusta koodaamiseen ja erilaisiin teknologioihin. Yrityksille Koodikerho tarjoaa oivan tilaisuuden toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutaan.

Mikäli sinä tai organisaatiosi haluaa lähtee mukaan Koodikerhon toimintaan tai tukemaan sitä, ota yhteyttä info@koodikerho.fi

Kodklubben – ruotsinkielinen Koodikerho

Koodikerhossa on ollut aiemmin mukana muutamia ruotsinkielisiä kerhoja, mutta nyt on avattu ruotsinkielisiä kerhoja varten Kodklubben.fi ja jatkossa ruotsinkielisiä kerhoja tulee olemaan merkittävästi enemmmän. Kodklubben on Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU:n hallinnoima hanke joka tarjoaa tukea kerhojen perustamiseen Pohjanmaalla, Turunmaalla ja Uudellamaalla.

FSU on ruotsinkielisten nuorisoseurojen katto-organisaatio ja kulttuurisen nuorisotyön toimija. FSU tukee yhdistyksiä, kouluja ja yksittäisiä henkilöitä jotka haluavat järjestää koodikerhon omalla paikkakunnallaan. Paikallinen kerhotoiminta tulee toimia itsenäisesti ja tarpeen mukaan saamaan tukea FSU:lta.  Me autamme kerhoja perustamisvaiheessa tarjoamalla ohjaajille ruotsinkielisen opetusmateriaalin ja apua sopivan tilan löytämiseen.

Jos haluat ryhtyä Koodikerhonohjaajaksi tai vaikka tunnet jonkun joka voisi toimia ohjaajana ja haluat tarjota tilan kerhoa varten, ilmoittaudu osoitteessa kodklubben.fi/anmal.

Kodklubben-hankkeen vetäjänä ja ruotsinkielisten kerhojen koordinaattorina toimii Kim Lindström, jolta saa lisätietoja osoitteesta kodklubben@fsu.fi tai puhelimella 050 5020161. Lisätietoja ruotsiksi löydät osoitteesta: kodklubben.fi

Infovideosarja Koodikerhosta opettajille

Pyrimme siihen, että kaikki Koodikerhojen ohjaajat pääsevät vierailemaan jossakin olemassaolevassa Koodikerhossa sekä saavat perehdystystä Koodikerho-ohjaajien tapaamisen yhteydessä. Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta järjestää tapaamisia ja perehdytyksiä niin paljon kuin olisi tarve, koska meillä ei ole tällä hetkellä vielä palkattua henkilöä koordinoimassa toimintaa.

Kuka tahansa ohjaajaksi tulemisesta kiinnostunut voi kuitenkin katsoa alla olevat tallenteet Koodikerhon työpajasta. Työpajassa aluksi kerrotaan koodikerhotoiminnasta ja yleensä ohjelmoinnin opettamisesta alakoulussa ja sen jälkeen tehdään karkkirobotti (1. kokoontumiskerran materiaalissa) ja code.org -harjoituksia. Oheiset videot on tallennettu ”Älykkäät ympäristöt – koodilla koulu haltuun!” -hankkeen toimesta. Videot on kuvattu tilaisuudessa, joka oli ensisijaisesti suunnattu alakoulun opettajille, mutta toki kuka tahansa voi ammentaa näistä Koodikerho-tietoutta omaksi hyödykseen.

Lue lisää

Koodausinnostusta maaseudulla – Raudaskylän koodileirit

Raudaskylän kristillinen opisto (rko.fi) järjestää tulevana kesänä kaksi koodileiriä päiväleirinä Ylivieskan Raudaskylällä. Leirien aikana tutustutaan ohjelmoinnin eli koodauksen saloihin hauskoilla tavoilla. Luvassa on mm. Robottien ohjailua, aarteen etsintää, karkkirobotti, oman pelin suunnittelua ja tietysti KOODAUSTA… Leirit on suunnattu 7-9 vuotiaille ja 10-12 vuotiaille tytöille ja pojille.

Lue lisää

Koodikerho Hervannan kirjastossa

Pidin Koodikerhoa 3.-6. –luokkalaisille keväällä 2016 Tampereella, Hervannan kirjaston tietotorilla. Alun perin tarkoitus oli edetä Koodikerhon valmiin opetusmateriaalin mukaan, mutta muutaman kerran jälkeen selvisi, että suuri osa kerholaisista oli jo aikaisemmin tehnyt Code.org–sivuston harjoituksia. Näin ollen kerhon ohjelma mukaili Koodikerhon valmista runkoa, lisäksi käytettiin Scratch-sivustoa.

Lue lisää

Koodin viemää! Koodikerho ITK 2016 -seminaarissa.

ITK 2016 -seminaarissa järjestettiin tänä vuonna koodauksen opettaminen kouluissa -aiheinen tunnin mittainen koodin viemää -teemapistetyöpaja. Puheita eikä esittelyjä pidetty, vaan osallistujat saivat kiertää lasten koodausopetusaiheisia pisteitä läpi. Koodikerholla oli seminaarissa piste, jossa osallistujat saivat kokeilla code.org harjoituksia sekä ihailla code.org robottia. Näytteillä oli lisäksi Raspberry Pi, jota olen itse käyttänyt
lasten koodausopetuksessa. Koodikerhoa seminaarissa edustivat Suvi Syrjäläinen sekä Jaana Palonen.

suvi_itk2

Lue lisää

Kynnystä madaltamassa – koodausta alakoulun opettajille

”Kynnys koodaamiseen madaltui täältä tänne!” iloitsi yksi opettajista lähtiessään Koodikerhon järjestämästä työpajasta ja näytti kädellään ylhäältä alas.

Koodikerho osallistui opettajien veso-koulutuspäivään Tampereella Juhannuskylän koululla. Alakoulun opettajille suunnatuissa työpajoissa Koodikerhon Otto Kekäläinen kertoi aluksi kerhotoiminnasta kouluissa ja koodauksesta osana uutta opetussuunnitelmaa.

Lue lisää

Uuden kerhon aloitus

Kerhovuosi on jälleen käynnistymässä ja tulevat koodikerholaiset odottelevat jo innoissaan, että pääsevät tutustumaan koodauksen saloihin. Tänäkin vuonna on muutama ohjaaja aloittamassa aivan ensimmäistä vuottansa Koodikerhon ohjaajana. Todella hienoa, että olette mukana! Päätimme helpottaa ohjaajien työtä luomalla ytimekkään muistilistan asioista, joita tulee ennen kerhon alkua muistaa hoitaa.

Lue lisää

Avoin Koodikerho kirjastoon?

Tiedotusvälineitä seuraamalla on helppo huomata, että ohjelmointi on kuuma aihe. Puhe on ollut vahvasti sidottua peruskoulun opetussuunnitelman uudistamiseen mutta ohjelmointiin tutustumisen tuomat hyödyt pätevät yhtä lailla muissakin ikäluokissa. Ympäröivän teknologiameren toimintalogiikan hahmottaminen alkeellisellakin tasolla on mitä parhainta mediakasvatusta kaikenikäisille. Pähkinöiden ratkaisemisen tuoma onnistumisen ilo ei sekään katso ikää!

Lue lisää