Tue tänä jouluna lasten mahdollisuutta harrastaa ja kokea uutta!

Tue tänä jouluna lasten mahdollisuutta harrastaa ja kokea uutta!

Me lasten valtakunnallisessa Koodikerhossa uskomme, että lasten olisi hyvä hallita lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi myös koodaamisen taitoja. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden kokeilla uutta ja saada välineitä digitaalisen ympäristömme ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Ohjelmointia ja tietokoneiden toiminnan oivaltamista tarvitaan tietoyhteiskunnassa koko ajan enemmän. Kaiken lisäksi Koodikerhossa on hauskaa!

Tavanomaisten joulukorttien ja yrityslahjojen sijaan lähde mukaan tukemaan lasten valtakunnallista Koodikerho-toimintaa. Näin olet mukana toteuttamassa yrityksesi yhteiskuntavastuuta ja tukemassa osaltasi lasten harrastusmahdollisuuksien lisäämistä sekä koodi- ja teknologiaosaamisen kehittymistä Suomessa. Tarvitsemme tulevaisuudessa tätä osaamista yhä kasvavassa määrin.

Lähde mukaan Koodikerhon tukijaksi ja haasta myös yhteistyökumppanisi >> 

MIKÄ ON KOODIKERHO?

Valtakunnallisen Koodikerho-toiminnan tavoitteena on perustaa toistuvasti kokoontuvia vapaaehtoisvoimin järjestettäviä iltapäiväkerhoja eri puolille Suomea, jotta kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet lapset pääsevät tutustumaan ohjelmointiin ja oppimaan koodaamisen perusteita mielekkäällä tavalla koti- tai lähipaikkakunnallaan. Näin pystymme tukemaan kouluja koodauksen opettamisessa ja innostamaan lapsia aiheen pariin kouluajan ulkopuolella.

KUKA?

Koodikerhot on tarkoitettu yli kolmasluokkalaisille lapsille – sekä tytöille että pojille. Kerhoja järjestetään ympäri Suomea paikallisten koulujen tiloissa ja tuella. Kerhoja ohjaavat Koodikerho-verkostoon ilmoittautuneet vapaaehtoiset, jotka koostuvat mm. Ohjelmoinnista kiinnostuneista opettajista sekä muista aikuisista, kuten esimerkiksi IT-alalla työskentelevistä vanhemmista.

Karkkirobotti - kuvituskuva

MITEN?

Koodikerhon valtakunnallisena koordinaattorina toimii voittoa tavoittelematon yhdistys COSS ry. Kaikki Koodikerholle kerätyt tukivarat menevät kerhojen järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Valtakunnallinen Koodikerho-verkosto yhdistää saman alueen yhteistyökoulut, oppilaat ja vapaaehtoiset kerhojen ohjaajat. Tarjoamme ohjaajille valmiit, avoimesti jaetut opetusmateriaalit, jonka mukaan kerhoja ohjataan. Uudistetuissa opetusmateriaaleissa on huomioitu uusi ala-asteen opetussuunnitelma, jossa ohjelmointi on vahvasti mukana.

Seuraa Koodikerhoa!