Osallistuja- ja markkinointirekisteriseloste

Koodikerho.fi:n Osallistuja- ja markkinointirekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - Coss ry

Y-tunnus: 2447953-8

Osoite: PL 35, 33101 Tampere

Uimalankatu 1, 33540 Tampere

Puhelin: +358 40 933 2565

Sähköposti: info@coss.fi

Yhteyshenkilö

Nimi: Linda Lehto

Puhelin: +358 40 933 2565

Sähköposti: linda.lehto@coss.fi

Rekisterin nimi

Koodikerho.fi osallistuja- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 4. luvun 19 § ja toisen luvun 8 § perusteella seuraavia käyttötarkoituksia varten: Koodikerho.fi-verkoston toimintaan osallistumiseen, markkinointiviestintään, asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen. Koodikerho.fi-verkoston koordinaattorin tehtävänä on kerhotoiminnan käynnistämiseksi yhdistää saman alueen verkostoon ilmoittautuneet yhteistyökoulut, vapaaehtoiset vetäjät sekä kerhoihin ilmoittautuneet oppilaat. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Koodikerho.fi-verkoston tarkoituksen mukaiseen analysointiin, toimintaan ja tiedonjakoon myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi

Postinumero

Sähköposti

Puhelinnumero

Rooli, jossa haluaa ilmoittautua mukaan Koodikerho.fi-verkostoon

Muut henkilön itse mahdollisesti antamat lisätiedot (esim. koulun nimi tai muu viesti)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja on saatu luovutuksena henkilöltä itseltään (puhelimitse, sähköpostitse, verkkosivuston ilmoittautumislomakkeen tai uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta). Lisäksi tietoa kerätään organisaatioiden www-sivuilta sekä muista julkisista rekistereistä sen mukaan, keitä toimintamme voisi mahdollisesti kiinnostaa ja hyödyttää.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- ja myyntitarkoituksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.Työtiloissa liikkumista valvotaan.Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.Tietojärjestelmien suojauksesta ja niihin liittyviin käytön periaatteisiin on toteutettu auditointi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa rekisterin pitäjälle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse tai sähköpostitse rekisterin pitäjään. Sähköisessä markkinoinnissa on säännönmukaisesti mahdollisuus kielto-oikeuden käyttämiseen painamalla poistu listalta- painiketta.

Rekisteröity voi poistaa tai estää rekisterinpitäjän palveluissa olevat evästeet selaimen asetusten avulla. Lisätietoja evästeistä rekisteröity saa: Cookie Policy

Seuraa Koodikerhoa!