Ohjelmoinnin perusteiden ymmärrys on tulevaisuuden yleissivistystä, jota ilman Suomi ei pärjää!

Ohjelmointia ja tietokoneiden toiminnan oivaltamista tarvitaan tietoyhteiskunnassa koko ajan enemmän. Me Koodikerhossa uskomme, että lasten olisi hyvä hallita lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi myös koodaamisen taitoja. Niin koodauksen ymmärtämistä kuin innostusta koodauksen osaamisen opetteluun.

Viime aikoina lehdistä on saanut lukea toistuvasti, että tarvitsemme tuhansia koodaajia yrityksiin ja organisaatioihin, jotta yritykset ja organisaatiot voivat kasvaa ja luoda hyvinvointia ympärilleen (HS Mielipide 18.10.2018). Tässä asiaa kommentoineet ovat oikeassa. Tällä hetkellä yritysten on hankala saada koodaajia palkattua ja osin kouluttavat niitä itse.

Tosiasia kuitenkin on, että koodaajia ei kovin nopeasti saada tuhansia työmarkkinoille. Koodauksen oppiminen on pitkäjänteinen projekti, joka saattaa oppijan taustasta riippuen kestää jopa vuosia. Erityisesti huippuosaajaksi kasvaminen kestää hyvin kauan. Yhteiskunta kykenee koulutuspoliittisin keinoin jossakin määrin nopeuttamaan tätä, mutta ei siinä määrin kuin tarve tällä hetkellä olisi. Usein käy myös niin, että noususuhdanteessa koodausosaamisen kysyntä on huipussaan ja kun koulutusta lisätään alkaa laskusuhdanne ja kysyntä vähenee. Ja keskustelu koodaaajien tarpeesta hiipuu kunnes taas alkaa uuden noususudanteen käynnistyessä. Toisaalta yhteiskunnan digitalisoituessa edetessä kysyntä tuskin laskee radikaalisti lähivuosina.

Koodaamisen tuominen koulun arkeen ja opetussuunnitelmiin on hyvä juttu ja auttaa edellä kuvattujen haasteiden ratkaisemisessa pitkällä juoksulla. Joissakin kouluissa koodauksen opetus on hyvällä mallilla ja joissakin jäädään siitä mitä haluttaisiin saavuttaa. On ymmärrettävää, että kaikki opettajat eivät syystä tai toisesta halua perehtyä koodauksen saloihin ja joissakin kouluissa taas innostuneita opettajia löytyy.

Valtakunnallisen Koodikerho-toiminnan tavoitteena on perustaa toistuvasti kokoontuvia iltapäiväkerhoja eri puolille Suomea, jotta kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet lapset pääsevät tutustumaan ohjelmointiin ja oppimaan koodaamisen perusteita koti- tai lähipaikkakunnallaan. Näin pystymme tukemaan kouluja koodauksen opettamisessa ja innostamaan lapsia aiheen pariin kouluajan ulkopuolella. Koodikerhon vapaasti saatavilla oleva seitsemän kerran koodauksen opetussuunnitelmaa (Koodikerho 2.0) voivat hyödyntää vapaasti kaikki koodauksen opettamisesta ja siihen innostamisesta kiinnostuneet. Koodikerhon järjestäminen esim. koululla ei aiheuta kustannuksia koululle ja myös osallistuminen kerhoihin on lapsille ilmaista.

Koodikerho haluaa tarjota lapsille mahdollisuuden kokeilla uutta ja saada välineitä digitaalisen ympäristömme ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Kaiken lisäksi Koodikerhossa on hauskaa!

Osallistu sinäkin yrityksesi kautta tukemaan lasten koodi- ja teknologiaosaamisen kehittymistä Suomessa. Tarvitsemme tulevaisuudessa tätä osaamista yhä kasvavassa määrin. Nyt on aika aloittaa!

Sinäkin voit auttaa monella tapaa!

  • Auta Koodikerhoa tukemalla sitä haluamallasi summalla joko kertaluontoisesti tai toistaiseksi jatkuvana vuositukena!
  • Auta Koodikerhoa tarjoamalla koulultasi tila viikoittain kokoontuvan iltapäiväkerhon käyttöön!
  • Auta Koodikerhoa ilmoittautumalla mukaan vapaaehtoiseksi kerhon vetäjäksi!

MITÄ?

Koodikerho on kerran viikossa vapaaehtoisvoimin järjestettävä koululaisten iltapäiväkerho, jossa lapset oppivat mielekkäällä tavalla ohjelmoinnin perusteet.

KUKA?

Koodikerhot on tarkoitettu yli kolmasluokkalaisille lapsille – sekä tytöille että pojille. Kerhoja järjestetään ympäri Suomea paikallisten koulujen tiloissa ja tuella. Kerhoja ohjaavat Koodikerho-verkostoon ilmoittautuneet vapaaehtoiset, jotka koostuvat mm. Ohjelmoinnista kiinnostuneista opettajista sekä muista aikuisista, kuten esimerkiksi IT-alalla työskentelevistä vanhemmista.

Lapset tietokoneella - kuvituskuva

MITEN?

Koodikerhon valtakunnallisena koordinaattorina toimii voittoa tavoittelematon yhdistys COSS ry. Kaikki Koodikerholle kerätyt tukivarat menevät kerhojen järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Valtakunnallinen Koodikerho-verkosto yhdistää saman alueen yhteistyökoulut, oppilaat ja vapaaehtoiset kerhojen ohjaajat. Tarjoamme ohjaajille valmiit, avoimesti jaetut opetusmateriaalit, jonka mukaan kerhoja ohjataan. Uudistetuissa opetusmateriaaleissa on huomioitu uusi ala-asteen opetussuunnitelma, jossa ohjelmointi on vahvasti mukana.

Seuraa Koodikerhoa!