Koodikerho 2.0 -opetusmateriaali julkaistu

Kodarit - Koodikerho

Koodikerhon ensimmäinen opetusaineisto julkaistiin vuonna 2014, kun Koodikerhon toiminta käynnistettiin. Kesällä 2017 päätimme, että on aika uudistaa opetusmateriaali ja tiivistää kerhon sisältöä. Uusi Koodikerho 2.0 -opetusmateriaali on nyt julkaistu. Materiaalin Koodikerho-verkostolle on toteuttanut Kodarit Oy. Materiaalit tuotettiin yhteistyössä ruotsinkielisen Kodklubbenin kanssa.

Koodikerhoja järjestettäessä huomattiin, että vanhan materiaalin opetustahti oli liian hidas. Lapset oppivat asiat todella nopeasti eikä samalla järjestelmällä koodaaminen monena kertana peräkkäin pidä lasten innostusta yllä. Uusi materiaali koostuu seitsemästä opetuskerrasta, vanhan materiaalin kahdentoista kerran sijaan. Kerhon ensimmäisellä kerralla opitaan ohjelmoinnin logiikkaa ilman tietokoneita tehtävillä harjoituksilla. Seuraavat kerrat perustuvat Code.org ja Scratch -ohjelmointiympäristöjen tehtäviin. Kerhon lopussa lapsi pääsee rakentamaan pelin oman ideansa pohjalta.

Lyhyemmän kerhon tavoite on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus päästä tutustumaan ohjelmoinnin maailmaan. Toivomme uuden tiiviimmän materiaalin tuovan Koodikerhoon uusia kerhojen vetäjiä. Mikäli kiinnostuit kerhon vetämisestä, ilmoittaudu mukaan täällä, jonka jälkeen voimme yhdessä alkaa järjestelemään kerhoa lähikoulullesi.

Uusi materiaali on vanhan materiaalin tapaan vapaasti kaikkien nähtävillä ja käytettävissä. Toivomme kommentteja ja muokkausehdotuksia uuteen materiaaliin, jotta siitä tulisi mahdollisimman toimiva kokonaisuus. Opetusmateriaalin löydät PDF-versiona täältä ja kommentteja materiaaliin voit jättää täällä.

Lue lisää koodikerho.fi/materiaalit

Seuraa Koodikerhoa!