Rauskin Koodikoulu 7-15 vuotiaille Ylivieskassa

Ylivieskan Raudaskylä on n. 800 asukkaan kylä Pohjois-Pohjanmaalla. Kylällä on oma koulu – Raudaskosken koulu, jossa on tällä hetkellä 135 alakouluikäistä oppilasta. Koulussa toimii ns. normaalien luokkien lisäksi Ylivieskan erityisluokkia, joissa mahdollistetaan oppiminen enemmän tukea tarvitseville oppilaille.

Raudaskylän aktiivinen kyläyhdistys päätti yhteistyössä koulun opettajakunnan kanssa syksyllä 2014, että koululla aloitetaan ohjelmoinnin opetusta kokeilumielessä. Ensimmäiseksi järjestettiin 1. – 6. luokkien oppilaille yhden päivän mittainen Datasepän koodikoulu keväällä 2015. Siinä oppilaat päästettiin kokeilemaan Turtle-Roy -kilpikonnan liikuttelua koodaamalla. Kokeilu onnistui niin hyvin, että sille haluttiin pian jatkoa.

Ohjelmointi on tulossa peruskoulujen OPS:iin 2016. Tätä silmällä pitäen kyläyhdistys valmisteli koodikoulu- hankkeen, jolle haki ja sai rahoitusta Rieska-Leaderistä Ylivieskasta. Hankkeen työntekijällä on 20 vuoden kokemus ohjelmistoalalta, joten kokemusta ja näkemystä on ohjelmoinnista useilta eri alustoilta (PC, sulautetut, internet, mobiili). Ohjelmoinnin opetusta annetaan muun kouluopetuksen ohessa kaikille koulun oppilaille. Oppia saavat myös opettajat, jotka toimivat koodaus-tunneilla avustajina. Välineenä opetuksessa ovat erilaiset leikit ja ohjelmointiharjoitukset. Myös koodikerho.fi -julkaisun malleja on käytetty apuna lukujärjestystä luotaessa.

Hankkeelle on luotu oma sivusto – Rauskin koodikoulu. Sivuston blogissa seikkailee koodikoulun maskotti Rauski-robo, joka kertoo tapahtumista koodikoulussa viikoittain.

Hankkeen tavoitteet:

  • Kehittää Raudaskosken koululle, oppilaille ja opettajille sopiva malli jatkaa ohjelmoinnin opetuksen parissa 2016 syksyllä.
  • Laittaa alulle kerhotoimintaa ohjelmoinnin parissa Ylivieskassa.
  • Kolmas tavoite on muodostaa jatkohanke, jolla tämän kokeilun tulokset saataisiin laajemminkin hyödynnettyä opettajien parissa.

Raudaskosken koulun koodikerho:

Yläkoululaisille  eli 7. – 9. luokkien oppilaille on tarjottu Koodikoulu-hankkeen puitteissa koodikerhoa.
Kerhossa on tarkoitus mennä syvemmälle ohjelmointiin, kun alakoulun oppilaiden kanssa mennään. Syksyllä aloitellaan Lego Minstorms EV3 robottien, code.org harjoitusten ja lautapelien kanssa. Kevään puolella päästään ohjelmoimaan mm. omia pelejä Microsoftin Kodu Lab- työkalulla ja nettisivuja (HTML/Javascript/CSS)…
Kerhon ensimmäinen kokoontuminen oli 17.9.2015. Mukana oli muutama poika, jotka kertoivat olevansa Lego-spesialisteja. Joten toisella kokoontumisella aloitamme Lego-robottien rakentamisella !!

 

Rauski-robo:

rauskirobo

 

Seuraa Koodikerhoa!