Koodausta lukiolaisten kanssa Slushissa

Koodikerhon aktiivit osallistuivat tänä vuonna Slushiin pitämällä koodaus-työpajan Slush for Youth -tapahtuman osallistujille.

Mukana oli yli 15o lukiolaista ja opettajaa. Heille pidettiin noin tunnin pituinen työpaja, jossa Suvi Syrjäläisen pitämän lyhyen alustuksen jälkeen tutustuttiin koodaukseen code.org-sivulla. Suvin lisäksi työpajan järjestivät Milla Havanka ja Jukka Eklund. Muissa tapahtuman työpajoissa keskityttiin graafiseen suunnitteluun sekä ratkaisumyyntiin. Tapahtuman tavoitteena oli tarjota lukiolaisille yleiskuva siitä, millaisia taitoja nykypäivän työelämässä tarvitaan.slush2

Koodaus-työpajassa jokaiselle osallistujalle annettiin käyttöön oma lainatietokone, suurimmalla osalla oli käytössä Microsoft Surface. Laitteiden kanssa ei ollut juurikaan ongelmia, varsinkin Surfaceista pidettiin ja code.org toimi yhteen hienosti. Suoritettujen tehtävien määrä vaihteli osallistujien kesken, keskiarvoa 16 voi kuitenkin pitää erittäin hyvänä. Jotkut ehtivät suorittaa jopa yli 40 tehtävää vajaan tunnin aikana.

Tapahtuma oli hieno kokemus Koodikerholaisille, pääsimme samalla myös Slushiin mukaan! Osallistujien palaute oli myös erittäin positiivista. Jotkut toivoivat rasteille haastavampia tehtäviä, seuraavalla kerralla nuoret voitaisiin jakaa vaikkapa eritasoisiin ryhmiin. Haluamme vielä kiittää tapahtuman järjestäjiä ja Aalto ES:ää kun pääsimme mukaan! Ensi vuonna uudestaan?

Tapahtumasta lisää Suomen Kuvalehdessä: Slush for Youth -pajat aukesivat ensi kerran

Iloiset “opiskelijat”

Seuraa Koodikerhoa!