https://koodikerho.fi/
---

Koodikerho 2.0 -opetusmateriaali julkaistu

Koodikerhon ensimmäinen opetusaineisto julkaistiin vuonna 2014, kun Koodikerhon toiminta käynnistettiin. Kesällä 2017 päätimme, että on aika uudistaa opetusmateriaali ja tiivistää kerhon sisältöä. Uusi Koodikerho 2.0 -opetusmateriaali on nyt julkaistu. Materiaalit tuotettiin yhteistyössä ruotsinkielisen Kodklubbenin kanssa. Materiaalin Koodikerho-verkostolle on toteuttanut Kodarit Oy. Kodarit​ ​on​ ​lasten,​ ​nuorten​ ​ja​ ​aikuisten​ ​matalankynnyksen​ ​koodausopetukseen keskittynyt​ ​yritys.​ ​Kodarit​ ​ovat kehittäneet​ ​ja​ ​testanneet​ ​matalan​ ​kynnyksen​ ​koodausopetuspedagogiikkaansa vuodesta​ ​2015.

Koodikerhoja järjestettäessä huomattiin, että vanhan materiaalin opetustahti oli liian hidas. Lapset oppivat asiat todella nopeasti eikä samalla järjestelmällä koodaaminen monena kertana peräkkäin pidä lasten innostusta yllä. Uusi materiaali koostuu seitsemästä opetuskerrasta, vanhan materiaalin kahdentoista kerran sijaan. Kerhon ensimmäisellä kerralla opitaan ohjelmoinnin logiikkaa ilman tietokoneita tehtävillä harjoituksilla. Seuraavat kerrat perustuvat Code.org ja Scratch -ohjelmointiympäristöjen tehtäviin. Kerhon lopussa lapsi pääsee rakentamaan pelin oman ideansa pohjalta.

Lyhyemmän kerhon tavoite on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus päästä tutustumaan ohjelmoinnin maailmaan. Toivomme uuden tiiviimmän materiaalin tuovan Koodikerhoon uusia kerhojen vetäjiä. Mikäli kiinnostuit kerhon vetämisestä, ilmoittaudu mukaan täällä, jonka jälkeen voimme yhdessä alkaa järjestelemään kerhoa lähikoulullesi.

Uusi materiaali on vanhan materiaalin tapaan vapaasti kaikkien nähtävillä ja käytettävissä. Toivomme kommentteja ja muokkausehdotuksia uuteen materiaaliin, jotta siitä tulisi mahdollisimman toimiva kokonaisuus. Opetusmateriaalin löydät PDF-versiona täältä ja kommentteja materiaaliin voit jättää täällä.

---

Koodikerho.fi sisältöä päivitetty

Koodikerhon verkkosivuja on päivitetty. Uuden opetusmateriaalin lisäksi täydennystä on saanut Koodausopetusta Suomessa -osio, josta löytyy linkkejä ohjelmoitiopetuksen tarjoajia, selainpohjaisia ohjelmointiympäristöjä, ohjelmointiin liittyviä sivustoja sekä koodauskilpailuja ja -projekteja. Käy tutustumassa!

---

Koodikerhon tukijat

---

Koodikerhon tukeminen

Koodikerhon tarkoituksena on järjestää maksutonta koodausopetusta lapsille. Jotta toimintaa on mahdollista jatkaa ja kehittää on ulkopuolinen tuki välttämätöntä. Tarvitsemme tukeanne kerhojen koordinointiin, kokonaiskonseptin ja toimintamallin kehittämiseen sekä yhteisön ja ohjausryhmän toiminnan käynnissä pitämiseen.

Yritykset ja organisaatiot pääsevät yhteistyökumppaneina mukaan Koodikerho-verkostoon. Kumppanina olet toteuttamassa yrityksesi yhteiskuntavastuuta ja tuet lasten ohjelmointiosaamisen kehittymistä Suomessa. Yhteistyökumppanien saavat logonäkyvyyttä Koodikerho.fi-sivustolla. Mukaan voi lähteä haluamallaan summalla joko kertalahjoituksena tai toistaiseksi voimassa olevalla vuosilahjoituksella.

Henkilöjäsenet puolestaan ovat oikeutettuja liittymään verkostoon vapaasti ja antamaan panostaan esimerkiksi pitämällä kerhoja.

Mikäli haluat lähteä mukaan, ota yhteyttä info@koodikerho.fi

---